Havana - Cuba
Home » Geschiedenis

Geschiedenis

Havana is een nog niet erg oude Stad in het begin van de zestiende eeuw was het de Spanjaard Diego Velázquez de Cuéllar die Havana stichtte het was ook meteen de eerste stad van Cuba die in het zuidoosten van het eiland zijn levenslicht zag. Het kreeg direct al de naam welke het nu nog steeds heeft Havana.  Enkele jaren later werd de stad verplaatst naar zijn huidige locatie. Oorspronkelijk was Havana een handelshaven. In 1607 werd het de hoofdstad van de Spaanse kolonie Cuba. Ook werd Havana de belangrijkste havenstad van de Spanjaarden in de Nieuwe Wereld.

Rondt 1538 werd Havana binnengevallen en vernield door piraten. Ook werd de stad doordat het toch wel aardig welvarend was een aantal malen geplunderd. In de achtiende eeuw werd de stad ingenomen door Groot-Brittannië. De Engelsen deden er naar enige tijd weer vrijwillig afstand van, want ze gebruikten Havana als handelswaar en ruilden tegen de Amerikaanse staat Florida. Nadat de Spanjaarden opnieuw aan het bewind waren in de sigarenstad maakten ze van Havana een heus verdedigingsbolwek. Eind negentiende eeuw werd Cuba voor het eerst onafhankelijk, de Spaanse bezetters bliezen toen de aftocht dit mede dankzij de inspanningen van de Amerikanen die ook wel belang hadden bij Cuba. De invloed van Amerika bleef bestaan tot aan de Cubaanse Revolutie in 1959, toen de door de VS gesteunde dictator Batista de wijk nam en Fidel Castro de macht overnam. Hij sloot of nationaliseerde de meeste Amerikaanse bedrijven in Cuba, die er vooral sinds de drooglegging in de jaren 1920 gouden zaken deden. Havana was toen een veelbezocht vakantieoord voor Amerikanen.Tegenwoordig is Havan een parel van een stad, in feite is het een goed bewaard gebleven openluchtmuseum. Het is dan ook geen wonder dan het oude deel van Havana op de Werelderfgoedlijst van UNESCO is geplaatst.